Резиденция дядо Ради
 

ПРИЕМ: 

Частен дом за стари хора "Резиденция дядо Ради"  е изграден по европейски стандарт, съчетаващ домашен уют и условия за обгрижване на стари хора. В Частен дом за стари хора "Резиденция дядо Ради" се приемат възрастни хора:  след операции, трудноподвижни, самотни, след травми, и други, както за временно така и за целогодишно настаняване.
Приемаме хора по всяко време на денонощието, както български, така и чужди граждани.Приемът е планов след запознаване с цялата налична документация, свързана със здравословното състояние на човека - епикризи за настоящи и/или минали заболявания, рецептурна книжка, назначено лечение от медицински специалисти. Провеждане на предварителен разговор на тел: 0879 337 996 или 08 777 333 24 и уточняваща среща с близките на пациента преди настаняването. Частен дом за стари хора "Резиденция дядо Ради"  извършва при спазване на всички законови изисквания, прием след представяне на следните документи:
* Копие от ЛАК (ако има такъв) 
* Здравна книжка (ако има такaва) 
* Лична карта
* Всички налични епикризи за настоящи или минали заболявания
* Рецептурна книжка (ако има такава)
* ТЕЛК (ако има)
* При необходимост доставчикът на услугата може да изисква и други документи